Return to Iskolánkról

Dolgozói névsor

ssz. neve megnevezése tanított tantárgy
1. Rieder András Tanár

Igazgató

Technika 5.a,b, 6.a,b, 7.b
2. Bakos Frigyes esperes-kanonok plébános Lelki igazgató Hittan 7.b, 8.a,b
3. Horváthné Tilhof Gyöngyi Tanár

Igazgatóhelyettes

Magyar 5.a, 7.a

of. 5.a

4. Májusi Zsolt Tanár

Igazgatóhelyettes

Kémia 7.a,b, 8.a,b

Technika 7.a

5. Aranyos Judit Tanító

Napközis csoportvezető

Napközi – 4.a

Informatika 5.a, 6.a

Életvitel 4.a

Ének-zene 4.a

6. Berzsenyiné Kasza Nikolett Tanár, Tanító

Napközis csoportvezető

Német 2.b,4.a,b,5.a,6.a

Környezetismeret 2.b

Életvitel 2.b

Napközi – 2.b

7. Bóday Mónika Tanár Német 5.b, 6.b, 7.a,b,8.a,b

of. 7.b

8. Bokorné Farsang Valéria Tanár Matematika 5.b, 6.b, 7.b

Informatika 5.b,6.b,7.a,b, 8.b

of. 5.b

9. Dányi Dóra Tanító Testnevelés 3.a

Vizuális kultúra 3.a,b

Életvitel 3.b

Tanulószoba 5.a,b

10. Dallos Gizella Tanító Hon- és népismeret 5.a,b

of. 1.b

11. Dávid Barbara Tanító Ének-zene 2.b

Angol 2.a,b

of. 3.a

 

12. Gantner Marianna Tanító of. 2.b
13. Holpertné Szalay Ildikó Tanár

Napközis csoportvezető

Matematika 6.a, 8.b

Napközi – 3.a

14. Horváth Klára Tanító

Napközis csoportvezető

Testnevelés 1.a

Életvitel 1.a

Napközi – 1.a

15. Kersner Attiláné Tanár

Munkaközösség-vezető

Matematika 5.a,7.a, 8.a

Fizika 7.a,b,8.a,b

Informatika 8.a

of. 8.a

16. Kéthelyné Tölgyesi Gabriella Tanító of. 2.a
17. Kőhalminé Schönig Anikó Tanító of. 4.b
18. Lászlóné Szeghalmi Stella Tanár Magyar 8.a,b

Történelem 6.a,b, 7.a,b, 8.a,b

of. 8.b

19. Magvas István Józsefné Tanító Testnevelés 5.a,b

of. 3.b

20. Németh Noémi Tanár

Napközis csoportvezető

Ének-zene 3.b, 5-8.o.

Napközi – 3.b

21. Ráczné Kaufmann Renáta Tanító Német 2.a, 3.a,b

of. 1.a

22. Reitter István Hittanár Hittan1-4.o. 6.a,b, 7.a

of. 7.a

23. Riederné Fenyvesi Bernadett Tanár Magyar 5.b, 6.a,b, 7.b

of. 6.b

24. Szalai Lászlóné Tanár

Napközis csoportvezető

Vizuális kultúra1.b, 5-8.o.

Napközi – 1.b

25. Szánóczki Szilvia Tanár Testnevelés 6-8.o.
26. Szarkáné Dezső Rozália Tanár Természetismeret 5-6.o.

Földrajz 7.a,b, 8.a,b

Biológia 7.a,b, 8.a,b

of.6.a

27. Szincsák-Lukáts Fruzsina Tanár

Napközis csoportvezető

Angol 3.b, 4.a,b, 5.a,b

Napközi – 4.b

28. Szkurszkyné Szurdi Judit Tanító

Napközis csoportvezető

Könyvtáros

Vizuális kultúra 2.a

Napközi –2.a

29. Timár Andrea Tanár Angol  6-8.o.

Történelem 5.a,b

30. Valaczkai Judit Tanító

Munkaközösség-vezető

of. 4.a
31. Vásárhelyi Beáta Fejlesztő pedagógus Fejlesztő foglalkozások 1-8.o.

 

 

Óraadó pedagógusok

 

ssz. neve megnevezése tanított tantárgy
1. Simon László Káplán Hittan 5.a,b

 

A nevelő-oktató munkát segítők

 

ssz. neve munkaköre
1. Bellai Zsuzsanna Gazdasági vezető
2. Bolla Ferencné Takarító
3. Ernhéfer Ferenc Karbantartó
4. Geriné Lukács Melinda Konyhai dolgozó
5. Horváthné Fülöp Gyöngyi Gazdasági ügyintéző, iskolatitkár
6. Pálfiné Szabó Éva Takarító
7. Pálné Fülöp Rózsa Pedagógiai asszisztens
8. Sári Balázs Informatikus
9. Stepán Helga Takarító
10. Szarka Zsolt Gáborné Konyhai dolgozó
11. Tahin Ildikó Pedagógiai asszisztens
12. Tóth Lajosné Takarító

 

Az adott cikk linkje: http://szentistvanajka.hu/iskolankrol/dolgozoi-nevsor/