Return to Iskolánkról

Dolgozói névsor

Pedagógusok

ssz.

neve

megnevezése

tanított tantárgy

1.

Aranyos Judit

Tanító

Napközis csoportvezető

Napközi – 3.a

2.

Bakos Frigyes esperes-kanonok plébános

Lelki igazgató

Hittan 7.a, 8.a

3.

Berzsenyiné Kasza Nikolett

Tanító

 Napközis csoportvezető

Testnevelés 4.b

Vizuális kultúra 4.b

Német 3.a,b, 5.a

Napközi – 4.b

4.

Bóday Mónika

Tanár

Német

of. 6.b

5.

Bokorné Farsang Valéria

Tanár

Matematika 5. b, 6.b

Informatika 5.a,b,6. a,7.b

6.

Dallos Gizella

Tanító

Hon- és népismeret 5.a,b

of. 4.a

7.

Dávid Barabara

Tanító

of. 2.a

angol 2.a

8.

Gantner Marianna

Tanító

of. 1.b

9.

Holpertné Szalay Ildikó

Tanár

 Napközis csoportvezető

Matematika 5.a , 7.b

Napközi – 2.a 

10.

Horváth Klára

Tanító

 Napközis csoportvezető

Ének-zene 1.b

Napközi – 1.b

11.

Horváthné Tilhof Gyöngyi

Tanár

 Igazgatóhelyettes

Magyar 6.a, 8.a

of. 8.a

12.

Kersner Attiláné

Tanár

Munkaközösség-vezető

Matematika 6.a,7.a, 8.a

Fizika 7.a,b,8.a

Informatika 7.a,8.a

of. 7.a

13.

Kéthelyné Tölgyesi Gabriella

Tanító

of. 1.a

14.

Kőhalminé Schönig Anikó

Tanító

of. 3.b

15.

Lászlóné Szeghalmi Stella

Tanár

Magyar 7.a,b

Történelem 5-7.o.

of. 7.b

16.

Májusi Zsolt

Tanár

 Igazgatóhelyettes

Kémia 7.a,b, 8.a

Technika 6.a, 7.a

17.

Németh Noémi

Tanár

Napközis csoportvezető

Ének-zene 2.b, 3.a,

5-8.o.

Napközi – 2.b

18.

Ráczné Kaufmann Renáta

Tanító

Német 2. a,b, 4.a,b

of. 4.b

19.

Reitter István

Hittanár

Hittan1-6.o.

of. 6.a

20.

Rieder András

Tanár

Igazgató

Technika 5.a,b, 6.b, 7.b

21.

Riederné Fenyvesi Bernadett

Tanár

Magyar 5.a,b, 6.b

of. 5.b

22.

Szalai Lászlóné

Tanár

 Napközis csoportvezető

Vizuális kultúra 4.a,

5-8.o.

Napközi – 4.a

23.

Szánóczki Szilvia

Tanár

Testnevelés 5-8.o.

24.

Szarkáné Dezső Rozália

Tanár

Természetismeret 5-6.o.

Földrajz 7.a,b, 8.a

Biológia 7.a,b, 8.a

of.5.a

25.

Szincsák-Lukáts Fruzsina

Tanár

 Napközis csoportvezető

Angol 2.b, 3.a,b, 4.a,b

Napközi – 3.b

26.

Szkurszkyné Szurdi Judit

Tanító

 Napközis csoportvezető

Könyvtáros

Napközi –1.a

27.

Szlottáné Hajmásy Zsuzsanna

Tanító

of. 2.b

28.

Timár Andrea

Tanár

Angol 5-8.o.

29.

Valaczkai Judit

Tanító

Munkaközösség-vezető

of. 3.a

30.

Vásárhelyi Beáta

Fejlesztő pedagógus

Fejlesztő foglalkozások 1-8.o.

 

Óraadó pedagógusok

 

ssz.

neve

megnevezése

tanított tantárgy

1.

Paksi Zoltán

Tanár

Történelem 8.a

2.

Simon László

Káplán

Hittan 6.b, 7.b


 

A nevelő-oktató munkát segítők

 

ssz.

neve

munkaköre

1.

Bellai Zsuzsanna

Gazdasági vezető

2.

Ernhéfer Ferenc

Karbantartó

3.

Geriné Lukács Melinda

Takarító

4.

Grünwald Tiborné

Takarító

5.

Horváthné Fülöp Gyöngyi

Gazdasági ügyintéző, iskolatitkár

6.

Janó Csabáné

Takarító

7.

Pálné Fülöp Rózsa

Pedagógiai asszisztens

8.

Sári Balázs

Informatikus

9.

Stepán Helga

Takarító

10.

Szarka Zsolt Gáborné

Konyhai dolgozó

11.

Tahin Ildikó

Pedagógiai asszisztens

 

Az adott cikk linkje: https://szentistvanajka.hu/iskolankrol/dolgozoi-nevsor/