Letették a katolikus óvoda alapkövét Ajkán

Március 23-án a délelőtti órákban került sor Ajka tósokberéndi városrészében épülő új katolikus óvoda alapkövének letételére. Lászlóné Szeghalmi Stella Brunszvik Teréz gondolataival köszöntötte a megjelenteket: „Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészünkül jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre”

Az ünnepségen jelen volt Dr. Udvardi György az egyházmegye főpásztora, Dékány Árpád Sixtus atya a Veszprémi Főegyházmegye Egyházi Katolikus Iskolák Főhatóságának vezetője, Dr. Navracsics Tibor kormánybiztos, Fenyvesi Zoltán a térség országgyűlési képviselője, Dorner László Ajka város alpolgármestere, Vörös Tamás a Veszprémi egyházmegye főépítésze, Hornyák Attila az épület tervezője, Szencz Lajos a kivitelező vállalat ügyvezető igazgatója, Rieder András a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola igazgatója, Bakos Frigyes a katolikus iskola lelki igazgatója plébános, Varga-Csikász Bence ajkai káplán.

Rieder András a rendezvény házigazdája köszöntötte a megjelent vendégeket, köszönetet mondott a Veszprémi főegyházmegyének, a magyar kormánynak, hogy jelen fejlesztést támogatta. Elmondta, hogy a településrésznek volt óvodája, amely egykor a jelenlegi katolikus iskola területén állt. Megkívánjuk őrizni a múltunkat, éljük a jelent, és építjük a jövőt, fogalmazott az iskola igazgatója. A jövő pedig az óvodában van.

Ezt követően a katolikus iskola diákjai adtak műsort. Tóth Árpád Ferenc Megnyílott az óvoda című versét Somoskövi Luca, Aranyosi Ervin Hogyan lettem óvodás című versét Hoffmann Lívia 4. a osztályos diákok tolmácsolásában hallhatták. A gyerekeket Kéthelyné Tölgyesi Gabriella tanítónő készítette fel. Szincsák Emma és Horváth Zsófia fuvolajátékát követően az iskola diákjainak kórusa két éneket énekelt, vezényelt Szincsák-Lukács Fruzsina énektanár.

A meghitt műsort követően Dr. Navracsics Tibor kormánybiztos mondott köszöntőt. Beszédének kezdetén feltette a kérdést: mi tesz egy települést közösséggé? Közösséggé akkor válik egy település, amikor az épületek összessége, a táj szépsége, az egyének köteléke, a hagyományok, a kapcsolatok, a barátságok révén egymással is közösségbe kerülnek – adta meg a választ kérdésére. Felemelő és örömteli az az esemény, amikor egy olyan épület alapkövét helyezik el, amely egy közösség alakulásának, egy közösség megerősödésének lesz a színtere. Egy óvoda az új nemzedékek megjelenését jelenti, ahol átadhatók a hagyományok, a tapasztalatok, amit a felnövekvő nemzedék adhat tovább. Az a közösség, amely óvodát épít, amely iskolát tart fenn, az nem elveszett közösség, hanem fényes jövő előtt áll. A Tósokberéndi közösségnek nemcsak múltja van, nemcsak jelene van, hanem jövője is – fogalmazott a kormánybiztos.

Dékány Árpád Sixtus atya Máté evangéliumának a szőlőművesekről szóló példabeszédét olvasta fel. Dr. Udvardi György érsek atya úgy fogalmazott, az evangéliumi résznek a tanítása az, ami miatt vállalkozik az egyház arra, hogy oktatási intézményeket tartson fenn, általános iskolát, gimnáziumot és óvodát. Egy olyan biztos alapot jelent a gyermekek, a szülők és a pedagógusok számára, amire építeni lehet. Fontos, hogy a teljes embert tudják tanítani, oktatni, képezni, tanítani. A teljes ember legyen kész arra, hogy a későbbiekben a társait tudja szolgálni. A településrészen működő katolikus iskola a most épülő oktatási intézménynek köszönhetően ki tud terjedni, hogy az oktató munka egy teljes egészet képezzen. Krisztusra szeretnénk építeni, mert Krisztus az, aki fölragyogtatja a teljes embert, Krisztus az, aki biztos alap az ember életében, és Krisztus az, aki jövőt biztosít a számunkra. – mondta a főpásztor. Őseink hite a jövő reménye, ezzel tekintünk a mostani alapkőletételre, így tekintünk az épülő óvodára, hogy a jövőt tudjuk építeni. – zárta gondolatainak sorát érsek atya.

Ezt követően megáldotta az alapkövet.

Az alapkő kapszuláját, Dr. Udvardi György érsek, Dr. Navracsics Tibor kormánybiztos, Bakos Frigyes lelki igazgató, Rieder András iskolaigazgató és Szencz Lajos a kivitelező cég ügyvezető igazgatója közösen helyezték el.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.

Az eseményről készült további fényképek elérhetőek a galériában:

Az adott cikk linkje: https://szentistvanajka.hu/letettek-a-katolikus-ovoda-alapkovet-ajkan/